Ügyfélszolgálat: +36-70/3211475

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Köszöntő

Üdvözlünk a Textilmall Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Online Lakástextil webáruházban. A jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

 1. a) a www.onlinelakastextil.hu weboldalon (a továbbiakban együtt: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének, és
 1. b) az igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi Honlap-használatnak a feltételeit, valamint
 2. c) a Honlapon megjelenített terméket megvásárló, megrendelő, mástól kapó, használó, igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre – ide értve a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjét is – (a továbbiakban: Fogyasztó) vonatkozó szabályokat.

Kérjük, kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben feltételeink minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted azokat magadra nézve.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről a külön dokumentumban található adatvédelmi irányelvek rendelkeznek, amely weboldalunkon megtalálható.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon máshol elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen írott magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, de a kölcsönös tiszteleten alapuló, tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytatja.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

I. A szolgáltató
 1. Textilmall Kft.
 2. Levelezési cím: 2624 Szokolya, Hunyadi utca 20.
 3. Átvételi pont (csomagautomata) címe: a megrendelés során kerül megadásra, kiválasztásra
 4. Kapcsolattartó neve: Zsámboki Márton
 5. Cégjegyzékszám: 13-09-206491
 6. Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 7. Adószám: 23754762-2-13
 8. Közösségi adószám: HU23754762
 9. E-mail cím: hello@onlinelakastextil.hu
 10. Ügyfélszolgálati telefonszám: 06 70 321 1475
II. Felelősség
 1. A Felhasználó felelőssége

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető, megkárosító magatartásért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felelőssége kizárólag a szerződésszegésért való felelősségig terjed.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak az I. pontban írt kapcsolatfelvételi módok valamelyikének a használatával.

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat („Megosztás”) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a Felhasználó által jelzett kifogásolható tartalmat megalapozottnak találja, jogosult a tartalom haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

III. Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.onlinelakastextil.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, azok aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy a meglévő adatokat törölni, felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

IV. A honlapon történő vásárlás
 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

A honlapon található termékek ára és egyéb díjak (pl.: szállítási költség) mindig a bruttó árra vonatkoznak. Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

 

 1. Regisztráció

Általános információk a regisztrációval kapcsolatban

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező. Felhasználó regisztrálni a „FIÓKOM” menüpont „REGISZTRÁCIÓ” almenüpontra kattintásával, a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, valamint lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére is feliratkozni.

Ha a Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

A regisztráció során megadandó adatok

A regisztrációs felületen a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 1. a)    A „Regisztráció” almenüpont alatt
 •   Email cím
 •   Új jelszó
 •   Új jelszó újra
 1. b)    A „Személyes adatok” menüpont alatt
 •   Vezetéknév
 •   Keresztnév
 •   Email cím
 •   Telefonszám
 1. c)    A „Szállítási adatok” menüpont alatt
 •   Szállítási név
 •   Ország
 •   Irányítószám
 •   Település
 •   Közterület neve
 •   Házszám, épület
 1. d)    A „Számlázási adatok” menüpont alatt
 •   Számlázási név
 •   Ország
 •   Irányítószám
 •   Település
 •   Közterület neve
 •   Házszám, épület

A Honlapon a számlázási és szállítási cím azonossága esetén ezt a tényt a jelölő négyzetben a Felhasználó által jelölni szükséges. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Felhasználónak lehetősége van a szállítási címet megadnia.

A Felhasználónak ezen a felületen is lehetősége van feliratkoznia a Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató automatikus e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, amelyben a Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A Felhasználó jogai és kötelességei a regisztráció során

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai valósak, továbbá, hogy szükség szerint frissíti azokat annak érdekében, hogy időszerűek, teljesek és a valóságnak mindenkor megfelelőek legyenek.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor, indoklás nélkül törölni a „FIÓKOM” menüpont „PROFIL / PROFIL TÖRLÉSE” almenüpont használatával.

Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszeréből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok automatikus törlését a kiszolgáló rendszerből. A profil törlése után az adatok visszaállítására többé nincs mód, sikerességéről a Szolgáltató automatikus e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 1. Megrendelés

Általános információk a megrendeléssel kapcsolatban

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

A Honlapon igénybe vehető termékkeresési lehetőségek

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett (pl.: ágyneműhuzatok,  akció) termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. A menüben található kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek terméklapja jelenik meg. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

A Felhasználónak lehetősége van a „KERESÉS” menüpontra kattintva, a kereső mezőbe írva szabadszavas keresést lefuttatni, valamint kategória, szín, anyag és méret alapján is keresni az általa megvásárolni kívánt termékre. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti azt. Egyidejűleg a Felhasználó a keresési találatokat ár, népszerűség szerint sorba rendezheti, valamint méret, szín, anyag stb. alapján is szűrheti.

A keresés eredményeképpen a termékek azonos módon jelennek meg, mint a fent említett kategóriák esetében: lehetőség van lapozásra – amennyiben az adott keresés több oldalt kitevő találatot adna – és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Terméklap, a termék kiválasztásának és kosárba helyezésének a folyamata

A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően a terméklapon tájékozódhat.

A Felhasználó a terméklapon található „KOSÁRBA RAKOM” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti a kosarába, valamint ugyanezen a felületen tudja megadni a megvásárolandó termék mennyiségét, annak pontos beírásával. A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék mennyiségét) Felhasználó a Honlap tetején, a “KOSÁR” ikon mellett megtalálható zárójelben látja.

A „KOSÁR” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap. A „KOSÁR” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját (megnevezés, termékfotó és a bruttó ár megjelölésével), a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése – szállítási díjjal növelt – végösszegét. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy terméket töröljön a kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

Szolgáltató rendszere – automatikusan, a Szolgáltató szerverén –  eltárolja a kosár tartalmát, ha a Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. A Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, a Felhasználónak lehetősége van, a kosár kiürítésére a kosárba tett termék bal oldalán található „X” jelre kattintva. A megrendelésének módosítását a „Szerkeszt” gombra kattintva tudja elvégezni.

A kedvezményre jogosító kuponkód

Ha a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kuponkóddal, azt a „KUPONKÓD” feliratnál található adatbeviteli mezőbe beírva használhatja fel, a beírást követően a „KUPON BEVÁLTÁSA” gombra kattintással. A „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

A megrendeléshez szükséges adatok megadása

A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a Felhasználó a megjelenő felületen választhat, hogy

 •   amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „BELÉPÉS” gombra kattintva az e-mail és a jelszó mezőbe belépési adatait megadva, vagy
 •   a vásárlást vendégként folytatja és megrendelését regisztráció nélkül adja le.

Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a megrendelés teljesítéséhez szükséges (az ÁSZF II/4.1.2. pontjában meghatározott személyes-, szállítási- és számlázási) adatokat kell megadnia (a Honlapon regisztrált Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználónak ebben az esetben automatikusan a „Fizetési és szállítási lehetőségeket” ajánlja fel). Felhasználó a „Megjegyzés” pontban a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos szöveges üzenetet küldhet a Szolgáltatónak.

Következő lépésben a „SZÁMLÁZÁSI ADATOK”-tól jobbra Felhasználónak választania kell a szállítási lehetőségek, majd a fizetési lehetőségek közül.

A vásárlás véglegesítéséhez a Felhasználónak – jelölőnégyzet segítségével – nyilatkoznia szükséges a „Vásárlási feltételek” pontnál, hogy a Vásárlási feltételeket (hatályos ÁSZF) és az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és elfogadja, valamint a hírlevélre feliratkozásról.

A megrendelés elküldése (leadása)

Az oldal alján található „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintást követően a Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „FIÓKOM” „RENDELÉSEK” feliratra kattintva. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést Felhasználó időkorlát nélkül ki is nyomtathatja.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés folyamatának befejezéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl.: termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl.: szállítási cím).

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó a termékek ellenértékét (a termék szállítási-, vagy csomagküldési díjjal növelt árát) a megrendelés véglegesítésével egyidejűleg nem fizette meg, az általa véglegesített (a Honlap rendszerében küldött) megrendelés ajánlattételnek minősül, és annak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését ez utóbbi automatikus visszaigazoló e-mail útján – késedelem nélkül – visszaigazolja a Felhasználó felé.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (személyes-, szállítási- és számlázási adatok), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, amellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A rendelés kijavítása, módosítása a véglegesítést követően

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és

a)    hibát (elírást, hiányosságot, stb.) vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő, általa megadott személyes-, szállítási- vagy számlázási adatok tekintetében, azt 12 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a megfelelő személynek történő teljesítés, vagy a megfelelő címre történő szállítás érdekében,

b)    a megrendelés tartalmával kapcsolatos változtatást kíván végezni (pl.: termék, mennyiség tekintetében), úgy azt a lehető leghamarabb jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ilyen esetben a megváltozott tartalmú rendelés új ajánlattételnek minősül. Ha a Szolgáltató az elkésett felhasználói jelzés miatt már nem tud eleget tenni a kért tartalmi változtatásnak, az ebből eredő többletköltségek a Felhasználót terhelik.

 1. Fizetés

A Szolgáltató az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja a Felhasználó számára:

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg.
A Stripe egy technológiai vállalat, amely gazdasági infrastruktúrát épít az internet számára. Segítségével minden méretű vállalkozás - az újonnan induló vállalkozásoktól az állami vállalatokig - fizetéseket fogadhatnak el, és online irányíthatják vállalkozásaikat.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com
Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok

A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé (magyar vonatkozású lista):

 • MasterCard
 • VISA
 • American Express
 • Apple Pay
 • Google Pay

A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg.
A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Stripe pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon.
A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a Stripe érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Fizetés utánvétellel: amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét (a termék szállítási díjjal növelt árát) a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel. Ha a futárnál lévő mobil terminál valamely oknál fogva nem működőképes, erre vonatkozó felelősségét a Szolgáltató kizárja. Amennyiben a megrendelő visszautasítja a csomag átvételét, akkor a Webáruház a felmerülő szállítási költséget a megrendelőre terheli.

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, valamint átvételét megelőzően megfizetheti a Szolgáltató bankszámlájára (a számlaszámot az ÁSZF I. 12. pontja tartalmazza) banki átutalás vagy készpénzes befizetés útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelésszámot minden esetben szükséges feltünteti (a megrendelésszámot a Szolgáltató által a Felhasználó e-mail címére küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza)! Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalásnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult! A Felhasználó készpénzes befizetést bármelyik bankfiókban kezdeményezhet, de ennél a fizetési módnál a tranzakcióval kapcsolatos egyéb többlet bankköltség a Felhasználót terheli. Kérjük, a fenti költségről előzetesen kérjen tájékoztatást a választott bankfiók munkatársától.

 1. Számla

A Szolgáltató a Felhasználó részére a Billingo számlázó és számlakezelő programmal kiállított e-számlát küldi meg a programon keresztül a megrendelés során megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát nem kell kinyomtatni, elektronikus formában hiteles.

 1. A Szolgáltató által a Felhasználó részére biztosított szállítási lehetőségek

Futárszolgálattal történő házhozszállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétköznaponként (hétfőtől-péntekig, az ünnepnapok kivételével), 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó a fenti időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a

Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomagnak a futárszolgálat részére történő átadásáról a futárszolgálat értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a rendelés véglegesítésekor megadott email címre, amely tartalmazza a csomagszámot, valamint a szállítási időpont további pontosítására vonatkozó lehetőségre mutató linket.

A csomagszám birtokában a Felhasználónak lehetősége van a GLS által biztosított online csomagkeresés funkció igénybevételére a nap bármely szakában.

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés leadása során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. A futárszolgálat három alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását ingyenesen.

Ha a harmadik kiszállítás – a Felhasználónak felróható okból – sikertelen volt, akkor az újabb kiszállítást utánvétellel történő megrendelés esetén a Szolgáltató csak akkor kísérli meg a futárszolgálat segítségével, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét, valamint 1400 forint újbóli kiszállítási díjat átutalással a Szolgáltató részére kifizette és az a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A sikertelen kiszállítást követő újabb kiszállítás díja előre fizetés, vagy utalás esetén is 1400 Forint, amelyet legkésőbb a sikertelen kiszállítást követő 5. napig kell a Felhasználónak megfizetnie átutalással a Szolgáltató részére, ellenkező esetben a már kifizetett vételár – kiszállítási díjjal csökkentett összege – visszautalásra kerül a részére és a szerződés megszűnik.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően – a futár távozása után – a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában utólagosan elfogadni a Felhasználó részéről. A szállítólevél aláírásával a Felhasználó tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (így, nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a termék).

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

CsomagPontba történő kiszállítás

Amennyiben a Felhasználó ezt a kézbesítési módot választja a megrendelés során a „Szállítási lehetőségek” közül, egyidejűleg a számára megfelelő konkrét GLS CsomagPont hálózatba tartozó üzletet is ki kell választani, ahová a kiszállítás történik majd (átvételi pont). A Honlapon leadott rendelések CsomagPontba történő kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi.

Ha a Felhasználó csomagja megérkezett az átvételi pontra, a GLS erről a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely 5 munkanap. A CsomagPont használatáról a következő webcímen tájékozódhatsz: https://www.csomag.hu/maganszemelyeknek/csomagatvetel

 1. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 2-5 munkanap futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén. Ha valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késésekért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A 14 napos határidő alól kivételt képeznek a Szolgáltató által forgalmazott Naturtex által gyártott termékek, mivel ezek nagy részét külső raktárból szükséges megkérni, így esetükben a rendelkezésre bocsátási idő legfeljebb 30 nap. Ha külső, elháríthatatlan oknál fogva a rendelkezésre bocsátás fenti határideje tolódik, vagy a termék nem bocsátható a Felhasználó rendelkezésére, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja erről a Felhasználót (vis maior). Vis maior esetén a Szolgáltató a felelősségét a Felhasználó irányában kizárja.

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a)    a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b)    a szerződést a Felhasználó és a Szolgáltató külön megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
V. Elállási jog
 1. Elállási jog gyakorlásának menete

Kizárólag Fogyasztó [ÁSZF Köszöntő c) pont] jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl.: levélben megküldve postán vagy e-mailben) az ÁSZF I. 3. és 15. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az a)-d) pontokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató – mind a postai úton, mind elektronikus levélben megküldött elállási nyilatkozatra válaszolva – e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban, postai úton megküldött elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) feladta a Szolgáltatónak, amit a postai bélyegző igazol (fontos, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma). E-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató ÁSZF I. 3. pontjában feltüntetett levelezési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 10 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 10 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató levelezési címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

b)    a szükséges használatot meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használat következtében – a Fogyasztónak felróható okból – megrongálódott, megsérült, használhatatlanná vált termék esetében;

c)    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

  VI. Szavatosság
  1. Kellékszavatosság

  Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

  Fogyasztónak nem minősülő Felhasználóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a kellékszavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Ha Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  1. Termékszavatosság

  A termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a ‎IV/1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztó termékszavatossági igényét az ÁSZF I. 3. és 15. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével tudja közölni a Szolgáltatóval.

  Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a termék gyártójával vagy a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

  Nem minősül hibásnak a termék, ha a Honlapon megjelenített

  1. a) – a termék adatlapján  elhelyezett – fotótól eltérően jelenik meg a terméken a mintázat, vagy annak színében eltérés tapasztalható. Ezek az eltérések a termék gyártója által alkalmazott gyártási technológiából adódnak, de sem gyártási hibának, sem anyaghibának nem minősülnek, azokért a Szolgáltató nem felel.
  2. b) valamely tulajdonságától a termék csomagolásán eltérő adat vagy információ található, mivel minden esetben a honlapon megjelenített adatok irányadóak.

  A gyártó, Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy:

  1. a)    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. b)    a hiba a tudomány és a technika mindenkori állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
  3. c)    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak, Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő az a)-c) pontok valamelyikét bizonyítania.

  VII. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Panaszügyintézés helye, ideje és módja

  Felhasználó vagy Fogyasztó a termékkel, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az ÁSZF I. 3., 15. és 16. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével tudja közölni a Szolgáltatóval. A Szolgáltató által üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00-16:00 óra között hívható.

  Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt (a továbbiakban: szóbeli) panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal megvizsgálja. Ha a szóbeli panasz során felvetett probléma azonnali megoldására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató szóbeli panasz esetén a Felhasználónak vagy a Fogyasztónak – legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – e-mailben megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát, amelyet egyedi azonosítóval lát el. Szolgáltató egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

  Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja, amely határidő kezdő napja a panasz Felhasználó vagy Fogyasztó általi postára adásának a napja.

  A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót vagy a Fogyasztót.

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Ha a Szolgáltató és Felhasználó közötti panaszkezelés, vagy a Szolgáltató és Fogyasztó közötti fogyasztói jogvita eredménytelenül zárul, az alábbi szervezetek (hatóságok, felügyelőségek) előtt kereshet jogérvényesítési lehetőséget a Felhasználó vagy a Fogyasztó.

  Pest Megyei Békéltető Testület

  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

  Telefonszáma: (1)-269-0703

  Fax száma: (1)-269-0703

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei

  Területi Főfelügyelőség neve: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

  Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1365 Budapest, Pf.: 270.

  Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956

  Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

  VIII. Az Általános Szerződési Feltételek, termékek árainak egyoldalú módosítása

  Szolgáltató jogosult az ÁSZF, a honlapon forgalmazott termékek árainak és egyéb feltüntetett áraknak az egyoldalú módosítására a jövőre nézve, a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést (Honlapon történő közzétételt) követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

  IX. Tulajdonjog fenntartása

  A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

  X. Technikai korlátok

  A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

  Adatkezelési tájékoztató

  Az Online Lakástextil webáruház, a www.onlinelakastextil.hu honlap üzemeltetője, a Streda Global Team Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.), a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  A Online Lakástextil webáruház üzemeltetője elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR)

  2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

  2012 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

  2013 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

  Definiciók, meghatározások
  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
  15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
  Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

  Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

  A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

  A www.onlinelakastextil.hu webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

  1. A www.onlinelakastextil.hu webáruház látogatóinak adatai

  Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

  Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

  A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

  A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

  1. A www.onlinelakastextil.hu webáruházban történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információkérés.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

  Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • postai úton a Streda Global Team Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
  • e-mail útján a hello@onlinelakastextil.hu címen.
  1. A www.onlinelakastextil.hu webáruház regisztrált felhasználóinak személyes adatai

  Az adatkezelés célja: a webáruház bizonyos regisztrációhoz kötött funkcióinak használata és a vásárlási folyamatában a szerződés létrehozhatóságának biztosítása, a vásárlás jogi feltételeinek megteremtése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

  A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

  Az adatok törlésének határideje meg nem erősített regisztráció esetén: 30 nap.

  Az adatok törlésének határideje megerősített regisztráció esetén a megerősítéstől vagy az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, lezárt vásárlást követően az utolsó vásárlástól számított 6 év.

  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • postai úton a Streda Global Team Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
  • e-mail útján a hello@onlinelakastextil.hu címen.
  1. A www.onlinelakastextil.hu webáruház megrendelőinek személyes adatai

  Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

  A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

  Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 6 év.

  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • postai úton a Streda Global Team Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
  • e-mail útján a hello@onlinelakastextil.hu címen.
  1. A www.onlinelakastextil.hu webáruház hírlevele címzettjeinek személyes adatai

  Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.

  A Online Lakástextil webáruház hírlevél szolgáltatója az Unas hírlevél küldő rendszer, amely rendszer tárolja a hírlevél címzettjének címadatait és menedzseli a hírlevelezés folyamatát.

  Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • postai úton a Streda Global Team Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
  • e-mail útján a hello@onlinelakastextil.hu címen.
  Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

  Név: Streda Global Team Kft.

  Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

  Online elérhetőség: hello@onlinelakastextil.hu

  Telefonos elérhetőség: 06 70 321 1475

  AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, KAPCSOLATI ADATAI

  Név: Streda Global Team Kft.

  Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

  Online elérhetőség: hello@onlinelakastextil.hu

  Telefonos elérhetőség: 06 70 321 1475

  Név: UNAS Online Kft.

  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Online elérhetőség: unas@unas.hu

  Telefonos elérhetőség: 06 99 200 200,

  Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

  Online elérhetőség: info@gls-hungary.com

  Telefonos elérhetőség: (+36) 1 802 0265

  Jogorvoslat lehetőségei

  Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

  A hivatal elérhetősége:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Weboldal: https://www.naih.hu

  Vásárlási tudnivalók
  Kötelező-e regisztrálnom?
  Nem. Sem a webáruházban történő böngészés, informálódás, vagy az áruház virtuális kosarának használata nem követeli meg az előzetes regisztrációt, sőt még a
  webáruházban történő vásárlás sem regisztrációhoz kötött.

  A Onilne Lakástextil webáruházában azonban lehetőséged van a regisztrációt követően a saját profilod létrehozására, adatokkal való feltöltésére, amely számos további
  praktikus és kényelmi szolgáltatás igénybevételét teszi számodra lehetővé. Regisztrált felhasználóként újbóli vásárlás esetén – megspórolva a megrendelés adatainak
  ismételt megadását – a meglévő profiladataiddal egyszerűen tudsz vásárlást kezdeményezni.
  Mi a megrendelés menete?
  A Textilmall webáruházban akár regisztrált felhasználó, akár regisztráció nélküli látogató vagy, közel azonos módon tudsz böngészni, vásárolni.
  A webáruház kínálatában a saját egyedi fiókodba bejelentkezve, vagy bejelentkezés nélkül is tudsz böngészni. Az egyes termékek mellett minden esetben megtalálod a
  vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatokat és a termékek fotóit, azokon kívül részletes leírást is olvashatsz. A kiválasztott a “KOSÁRBA RAKOM” gombra kattintva
  a webáruház virtuális kosarába tudod helyezni. A kosárba tetszőleges számú termék helyezhető.
  A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően a kosár tartalmát a menüsorban található kosárra kattintva érheted el. Itt módosíthatod a termékek
  darabszámát, vagy akár törölheted ki a kosárban lévő tételek egyikét-másikát.
  A kosár termékeinek megrendeléséhez a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombot megnyomva juthatsz el, ahol majd először a kapcsolati adatokat (a szállítási címadatokat
  és számlázási adatokat) tudod beállítani, módosítani vagy megadni. Itt van lehetőséged a megjegyzés ablakban további információkat, kiegészítéseket, kéréseket (így,
  kit milyen telefonszámon hívjon a futár, mikor tudja a vevő átvenni a terméket, stb.) mellékelni a megrendelésedhez.
  A fizetés és kiszállítás kiválasztásakor Te választod meg, hogy milyen módon kívánsz az adott termékhez hozzájutni és milyen módon szeretnéd a vételárat
  kiegyenlíteni. Az adatokat természetesen itt még tudod módosítani, és az esetleges gépelési hibákat a megfelelő mezőre kattintással javítani.
  Ha mindent rendben találsz, a megrendelés jóváhagyásához el kell fogadnod az Általános Szerződési Feltételeket a jelölőnégyzet kipipálásával. Ezt követően a
  “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva lezárhatod a megrendelést.
  Mikor és hogyan történik meg a vásárlás?
  A vásárlás, a szerződéskötés az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre, tehát banki átutaláskor,
  egyéb elektronikus fizetés igénybevételekor a pénzösszeg bankszámlánkra való érkezésekor, illetve utánvétel esetén az utánvét összegének a futárnak való átadásakor.
  Hogyan jut el Hozzád a megrendelt termék?
  A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárcéggel szállítjuk ki a megrendelt termékeket Hozzád. A szállítással kapcsolatos információkról
  a ‘Szállítás’ menüpontunkban olvashatsz bővebben.
  Hol kapsz segítséget a vásárlással kapcsolatban?
  Munkatársaink a hello@onlinelakastextil.hu címen, illetve munkaidőben a +36-70-321-1475-ös telefonszámon készséggel állnak rendelkezésedre.